Archeologicke Lokality Na Slovensku: Ruiny Na Slovensku, Biritualne Fuzesabonske Pohrebisko V Strede Nad Bodrogom, Zborovsky Hrad, Domica

Archeologicke Lokality Na Slovensku: Ruiny Na Slovensku, Biritualne Fuzesabonske Pohrebisko V Strede Nad Bodrogom, Zborovsky Hrad, Domica

ISBN: 1232991724

ISBN 13: 9781232991724

Publication Date: August 10, 2011

Publisher: Books LLC, Wiki Series

Format: Paperback

Author: Zdroj Wikipedia

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/joint/public/pages/public/book.php on line 35
0

Download PDF

Download ePub

Zdroj: Wikipedia. Stranky: 34. Kapitoly: Ruiny na Slovensku, Biritualne fuzesabonske pohrebisko v Strede nad Bodrogom, Zborovsky hrad, Domica, Rimsky vojensky tabor v I i, Monastier Zostupenia Svateho Ducha, Kostol a kla tor svatej Katariny Alexandrijskej, Ostry Kame, Fi akovsky hrad, Kaplnka svateho Juraja, Starhrad, achticky hrad, Turniansky hrad, Plave, Sitniansky hrad, Revi te, ertova pec, ebe, Jasovska jasky a, Kostol svatej Margity Antiochijskej, Rajecky hrad, Kostolec, i ava, Ve ka luka, Zobor, Molpir, Pra nik, Liptovsky hrad, Mohyla v O kove, Krivin, Hrad Likava, Divin, Skalka pri Tren ine, Havranok, Kostol svateho Michala Archanjela, Ve ka a Mala jasky a v Dolnom Sokole, Vy ehrad, Pac, Ostra skala a Tupa skala, Kostol svatych Kozmu a Damiana, Gerulata, My ia horka, Hradok, oldov, Dra ovce, Kamenicky hrad, Pohanska, Holi, Rimska vojenska stanica Stupava, Ne tich. Vy atok: Biritualne fuzesabonske pohrebisko v Strede nad Bodrogom alebo biritualne pohrebisko udu neskorej otomanskej kultury v Strede nad Bodrogom je pohrebisko na zapadnom upati vrchu Bakhegy v Strede nad Bodrogom, ktore vzniklo na za iatku bronzovej doby, a ktore preskumal roku 1955 Belo Polla. Pod a tohto pohrebiska pomenoval T. Kemenczei zavere nu fazu otomanskej kultury skupina Streda nad Bodrogom. Streda nad Bodrogom je dnes u znamou archeologickou lokalitou. Je bohatym arealom na prehistoricke pamiatky z neolitu - mlad ej kamennej doby (5000 - 3300 pred Kr.), eneolitu - medenej doby (3300 - 2300 pred Kr.), bronzovej doby (2300-750 pred Kr.), hal tatskej (750 - 450 pred Kr.) i hradi tnej a po stredovek. Potvrdil to i zachranny vyskum na fuzesabonskom pohrebisku z bronzovej doby roku 1955. Streda nad Bodrogom le i v Medzibodro i, v ju nom Zempline, v okrese Trebi ov, na uzemi bohatom na vyznamne archeologicke lokality ako Zemplin, Somotor, Bor a, erchov a ine. Na jar a v jeseni roku 1955 sa tu uskuto nil zachranny vyskum. Pohrebisko v Strede nad Bodrogom sa rozprestiera na par...

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share